Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1533-14-7925-57v

Michiel Gerit Jan Wouters heeft als een principaal schuldenaar beloofd te betalen aan Cornelis zoon van wijlen Gerit Smit een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden van 20 stuivers per stuk en 8 stuivers uit een huis, hof, schaapskooi met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Jan Gerit Hermans een zijde
het Hasseltstraetke ander zijde
erfenis van Hanrick Cornelis Hanricks een einde
de gemeijn straat ander einde.

Staat te los ten schoonste altijd met Lichtmis met 50 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

1533, maart 17

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832