Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1695-14-8183-239v

Jan Janssen van der Wegen cedit, aen Jan Janssen de Jongh, een huijs, schop, ende den hoff met den erve daer aen sijnde, groot saemen seven quartier, ofte daer omtrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de gemeene straet, suijt Gerrit Janssen van Beurden, west Peeter Jan Sijmons, ende noort den selven, los ende vrij, uijtgenomen twee stuijvers vier penningen chijns sjaers, aenden ed. Heer alhier, ende voorts wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum als voorn (29 september 1695).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832