Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1706-14-8186-154r

Goijaert Joost Heerden, cedit aen Cornelis Adriaen Swagemakers, een kamer, schop ende hoff, groot twaelff roeden, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost ende noort Jan Joost Heerden, suijt de gemeene straet, ende west Peeter Goijaert Heerden, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwen etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den sevenden november 1707.

Cooppen 150 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832