Menu

Documenten

Document R-1505-14-7902-23v

Peter Aert Marij ende Jenneken kijnderen wilner (wijlen) Willem Aert Goijaerts in een ... en die ... ut tutor (als voogd) Elizabeth sijns wijffs een stuck erffe hen toebehoerende vii lopensaet vel (of daar omtrent) begrepen ghelegen in die parochie van Tilborch aen die Steenen Camer tussen erffs Henric Claus Wouters deen sijde ende tussen erffe Anthonis Frans dander sijde streckende vande erffe Jans van Haestrijcht ende Gielis Michiels totte erffe Jan Lauwreijs ... met meer anderen als sij seeden supportavit (heeft overgegeven) ... Jan Mertens et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) uitghenomen ... iiii lopen rogge erffpacht ende alle anderen commer ende calangie daer op comende aff te doen date scabini ut supra (xxvi aprilis scabini Elen, Bont).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832