Menu

Documenten

Document R-1740-14-8192-143r

Jacobus Willem de Beer cedit aan Joris Janssen van Gorp een parceeltje ackerland groot een loopensaet ofte etc. gelegen onder de Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaar oost eenen mistwegt, suijt Cornelis Hosemans, west de waterlaet, en noort Cornelis Beris, los ende vrij, uijtgenoome wegen stegen schouwen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den sevenden junij seventien hondert veertigh.

Cooppenn: 60 gulden voldaan.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832