Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1559-14-7949-54r

Jan zoon van wijlen Goijaert Jan Smitten de Jonge als man en momber van Heijlwich sua uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Henrick Wouters, legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Henrick Wouters, zijn zwager, met afgaan en vertijen etc, een stuk land hem toebehorende, groot ongeveer vier lopensaet min drie en een halve roede, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in die Langhstraet, aldaar tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren een zijde
erfenis van Jan Ghijsbrecht van Ghierl cum pueris (met zijn kinderen) ander zijde
de voors Langhstraet een einde
erfenis van Henrick Cornelis Appels ander einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waarborgen zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1559, februari 18

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832