Menu

Documenten

Document R-1642-14-8004-24r

Jan sone wijlen Adriaen Adriaen Aert Fiers een stucxken saijlants een lopensaet xiiii roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt aldaer tuschen erffenisse Adriaen Jan Goijart Peters, ende Joris Joost Joris deen sijde, ende tuschen erffenisse Jan Gijsbert Adriaenss van Gilse dander sijde, streckende vandie gemeijne strate totter erffenisse Gerit Gerit Willemss Veramelvoirt ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijk etc.) Adriaenen sone wijlen Jan Goijart Peterss vs. met affgaen etc. warandiam etc. (te waren etc.) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum viii februarij 1642, scabinij Kievits et Bardwijck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832