Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1706-14-8186-64v

Jan Janssen de Beir, cedit aen Joost Gijsberts de Beir, den jongen, een parceel ackerlants groot drie loopensaeten, oft daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost eenen erffweg, suijt Peter Goijaert Heerden, west den kooper in desen, ende noort eenen ackerwegh, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren ().

Cooppen 180 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832