Menu

Documenten

Document R-1722-14-8189-101r

Adam Janssen van Heijst cedit aen Jan van Olen een parceel soo weij als ackerlant groot een en een halff loopensaet offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Geerit Jan Smulders, suijd den vercooper, west de wedue Hendrick Wagemakers, en noord de straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den aghsten october seventien hondert twee en twintigh,

Cooppenn: 62 gulden, hier op betaelt bij de vest vijff en dertigh gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832