Menu

Documenten

Document R-1699-14-8184-212r

Cornelis ende Peeter Gijsbereght Cornelissen, cedunt aen Antonij Daniel Adams, twee gereghte derdeparten, in een huijsken ende hoff, met de erffenisse daer aen groot int geheel een ende drie quart loopensaeten ofte daer ontrent, waer van den cooper het resterende derdepart is competerende, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost de straet, suijt Ego de Wits, west den selven, ende noort Jan Creijers?, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den vierentwintichsten dito,

Cooppen 35 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832