Menu

Documenten

Document R-1506-14-7903-31v

Engel voers (dochter wilner (wijlen) Jan Reijners) een stuck erffs haer toebehoerende iiii lopensaet ghelegen in die Hasselt Acker tussen erffe Jan Veramelvoert deen sijde ende tussen erffe Ghijsbrecht van Ghierl dander sijde streckende vande erffe Jans van Spaendonck cum alijs (met anderen) totte ghebuer straet toe als sij seede supportavit (heeft overgegeven) Gherit Jan Reijnen et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende alle anderen commer ende calangie daer op comende aff te doenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832