Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1544-14-7936-11r

Gherit zoon van wijlen Jan van Boerden verkoopt aan Jan zoon van wijlen Daniel van Boerden de helft in huis, hof, schuur, schaapskooi en erf, waarvan de andere helft toebehoort aan Jan zoon van wijlen Daniel van Boerden, gelegen te Tilburg aan die Hasselt tussen:
Wouter Jan Wouters beide zijden
Cornelis Gherit Hermans een einde
de gemeijn straat ander einde.
Hieruit te betalen:
de helft van 1 mud rogge erfpacht aan diverse personen.
De helft in 2 stuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg
6 Karolus gulden van 20 st erfcijns aan Gherit zoon van wijlen Jan van Boerden, verkoper, te los staande.
Nog hiertoe dezelve Gherit woning en huisvesting te verlenen zijn leven lang in het voors. huis, waarin hij een bed met een schrijn mag zetten.

Jan voors. belooft als schuldenaar te betalen aan Gherit voors. een jaarl. en erf. cijns van 6 karolus gulden van 20 stuiver uit huis, hoeve, schuur, schaapskooi en erf voornoemd.
Staat te los bij de dood van Gherit voors. en niet eerder met 100 karolus gulden van 20 stuiver met de jaarcijns en achterstel met Sint Jansmis tevoren op te zeggen.
Na de dood van Gherit zal Jan voors. het derde deel in de cijns en de hoofdpenningen hebben.
In margine:
gelost aº 50, ergo vacat.

Quo facto ut supra daar Gherit voors. de helft van het huis, hof, etc. overgegeven heeft aan Jan voors., toen heeft Jan voors. wederom beloofd op verbintenis van het voors. huis en op verbintenis van hemzelf en al zijn goederen nu hebbende en namaals verkrijgende de voors. Gherit zolang die leven zal huisvesting en woning te geven in het huis, hof voors., een stoel in de haard bij het vuur en daartoe nog een kamer voor zijn gebruik te hebben in dat huis, om daarin een bed en een schrijn te mogen zetten, zijn leven lang.
Item Gherit voors. heeft in vorm van testament gewild, dat al wat hij achterlaten zal na zijn dood, dat Jan voors. daarin hebben en delen zal 1/3 deel.

1544, october 10

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832