Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1693-14-8183-65v

Dionijs Weijtmans cedit, aen Jan Niclaes de Cocq ende Denis Hendrick Hoirevoirts, de helft in drie loopensaet ackerlants, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de gemeene straet, suijt Denis Henderick Hoirevoorts, west Henderick Cornelis Bernevelts, ende noort den cooper, los ende vrij, uijtgenomen etc. ende heeft etc. gelovende etc., allen commer etc., actum den negenentwintichsten september, sestien hondert ende drieentnegentich,

Cooppen 140 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832