Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1696-14-8184-65v

Jan Cornelis van Gorp den ouden, cedit aen Laureijs van Heijst, een parceeltien weijlants groot twee loopensaet oft daer ontrent gelegen aende Hasselt alhier, oost den vercooper in desen, suijt Antonij Gerrit Laureijssen, west de straet, ende noort Laureijs Gerrit ..., los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum als vooren (den tweeden november sestien hondert sessentnegentich),

Cooppen 150 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832