Menu

Documenten

Document R-1743-14-8193-19r

Thomas van Ierlant als momboir, en hem nog fort en sterck makende voor Gerart van Ierssel als toesiender over de drie onmondige kinderen wijlen Justinus Heerders daar moeder van is Tresia Lemans nu hertrouwt met Laureijs Jonckers met consent en authorisatie van heeren wethouderen alhier inne dato 16e meert 1743 op heden vertoont, cedit aan Peter Hoevenaars een parceel schaarbosch groot twee en een halff L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg agter de Hasselt oost de straat, zuijt de weduwe Jan Swagemakers, west ... tot Haren, en noort Jan Heijkants los en vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den twintigsten meert seventien hondert drie en veertig,

Cooppenn: en slagen 84 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832