Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1536-14-7927-46r

Jan Jan Vets heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Elijsabeth dochter van wijlen Willem Colen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 36 stuivers, waarvan de eerste termijn en dag van betaling zal zijn met Lichtmis a.s., uit een huis, hof, schuur met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 2½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Peter Thijs van Eijnde een zijde
erfenis van Kathelijn weduwe van Jan Reijner Crillaerts met haar kinderen ander zijde en een einde
de gemeijn straat ander einde.

Staat te los ten schoonste altijd met Lichtmis met 30 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, samen met de jaarcijns en alle achterstel.

1536, februari 4

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832