Menu

Documenten

Document R-1555-14-7946-15v

Cornelis zoon van wijlen Wouter Jan Wouters weduwnaar van Elijsabet dochter van wijlen Andries Henrick vanden Kieboom legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgedragen) aan Andries zijn zoon met afgaan en vertijen etc. zijn tocht en al het recht dat hij had en bezat in een vierde deel van een stuk land genaamd de Willich acker, de gehele akker groot zeven en een half lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) die Hasseltsche Ackeren, aldaar tussen:
erfenis van Cornelis de zoon van de voornoemde Cornelis, met meer anderen een zijde
Dezelfde Cornelis Cornelis alleen een einde
erfenis van Wouter Jan Wouters met meer anderen en een gebuur akkerweg genaamd de Gruenewech ander zijde
erfenis van de voornoemde Wouter Jan Wouters, Adriaen Peter Zegers met zijn kinderen, Jan Gherit Hermans, ook met zijn kinderen en nog meer anderen ander einde
ut dicebat (zoals hij zeide), gelovende als schuldenaar super se et bona sua etc. (op zich en zijn goederen etc.) dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en nooit meer van tochtenwege of anderszins naar het voors. vierde deel van het stuk land voors. te talen noch te doen talen met geen enkel recht, geestelijk of wereldlijk, en alle kommer en calangies van zijnentwege daar op komende allemaal voor hem af te doen behalve een mud rogge per jaar aan Zwaenke de dochter van de voors. Cornelis te betalen.
Datum quinta Julij, scabini Meijnaerts et Ghierl.
(Datum de vijfde juli, schepenen Meijnaerts en Ghierl).

1555, juli 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832