Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1694-14-8183-169v

Dionijs Wijtmans, ende Jan van den Bosch, den ouwden, cedunt aen Denis Henderick Horvoirts, ende Jan Claessen de Cock, te saemen een parceel soo saeij als weijlant, groot anderhalff loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de gemeene straet, suijt Denis Henderick Hoirvoirts, west Henderick Cornelis Bernevelts, ende noort Jan Claessen de Kock, los ende vrij, uijtgenomen eenen chijns van vijftien penningen siaers, aenden Ed: heer alhier, ende voorts wegen, stegen, etc. ende hebben etc., gelovende etc. allen commer etc. actum op datum als vooren (1614).

Cooppen 115 gulden voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832