Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1556-14-7946-49v

Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke, zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Veramelvoirt legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan Jan de Vet met afgaan en vertijen etc. een vijfde deel hem toebehorende in een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) die Hasselt in die Langhstraet in alle grootte als dat stuk land voors. aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren beide zijden
de voors. Langhstraet een einde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen ander einde,
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra. (Datum em schepenen als boven).

1556, februari 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832