Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1562-14-7952-74v

Jan zoon van wijlen Jan de Vet legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Embrecht zoon van wijlen Jan Meeus voors, met afgaan en vertijen etc, een stuk land groot ongeveer 2 lopensaet, een vierdevaetsaet en 1½ roede, gelegen binnen de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aen de Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Jan van Ghierl een zijde
erfenis van Peter Michiels cum fratre (met zijn broer) ander zijde
erfenis van Cornelis Cornelis Wouters een einde
erfenis van Embrecht Jan Meeus ander einde
zoals hij zeide. Warandiam more solito ([hij heeft beloofd] te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc en alle kommer en calangie daar op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

1562, maart 7

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832