Menu

Documenten

Document R-1539-14-7931-50v

Kathelijn weduwe van Jan zoon van wijlen Henrick Smolders, dochter van wijlen Peter van Spaendonck draagt over aan haar wettige kinderen, verkregen bij wijlen Jan Henrick Smolders, al haar tocht en recht van tocht, dat ze bezat na de dood van haar man in huis, hof, grond en erf, gelegen te Tilburg in die Cleijn Hasselt bij die Steenen Camere tussen:
Jonker Adriaen van Malsen een zijde
erfgenamen van Joest van Ethen ander zijde
Jonker Adriaen van Malsen een einde
gemeijn straat ander einde

Margriet dochter van wijlen Jan Henrick Smolders Gherit zoon van wijlen Henrick Smolders, oom en momber van Goijaert zoon van wijlen Jan Henrick Smolders verkopen aan Henrick Zwijsen ad opus, Jonker Ariaen van Malsen, Heer van Tilburg en Goirle een huis, hof, grond en erf, gelegen te Tilburg in die Cleijn Hasselt bij de Steenen Camera ut supra.
Hieruit te gelden jaarlijks:
½ mud rogge erfpacht aan Ariaen Gherit Meeus van Gestel
2 mud rogge aan Jacop Henrick van Ghestel, te los met 80 kar. gulden na de dood van Jacop
's Heren schouwen van de waterlaat te onderhouden.

1539, september 20

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832