Menu

Documenten

Document R-1642-14-8004-78r

Gerit sone wijlen Marten Peter Vrancken, een stuxken saijlants vijff quartier of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen genoemt aen t'Creijven, aldaer tuschen derffenisse Adriaen Jan Jan Hermanss van Heijst die men noemt den Haen deen sijde, ende tuschen erffenisse Joost Gerits de Beer dander sijde, streckende vander erffenisse Anthonis Cornelis Jan Anthonis kijnderen, totter gemeijnte aldaer, ut dicebat legitime (zoals hij zeide heeft wettelijk) etc. Adriaen sone wijlen Hendrick Janss van Dijck, met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum xxx decembris 1642 scabini Kievits et Bardwijck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832