Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1626-14-7997-146r

Pauwels zoone wijlen Jan Mattheuwss, een stuck saijlants drije lopensaet of daerontrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt sijnde desen acker geheijten den Roijenberch, aldaer tusschen erffenisse Gerit Gerit Willemssoon Veramelvoirt deen sijde ende tusschen erffenisse de kijnderen? Cornelis Ghijsbert Gerit Beijkens dander sijde, streckende vande erffenisse Goijaert Jan Goijaerts totter erffenisse Gerit Cornelissen de Beir ut dicebat legitime etc. Adriaen zone wijlen Adriaen Somers? .... etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc, ende alle commer etc. datum viii augustij 1626 scabini Gilze et Grevenbrock?Zoeken in website: De Hasselt voor 1832