Menu

Documenten

Document R-1690-14-8027-33r

Sr. Adriaen Maes, ende Cornelis Colen regerende armmeesters, van de H: Geest Armen alhier, naer gedaene comminicatie ende voorgaende consent ende decreet van de heeren predicant drossaert ende schepenen alhier de dato 20 februarij 1690, cedit aen Corstiaen Paulus Peijs, een huijske ende hoff, daer aen, gecomen van Jan Anthonij Wouters, gestaen ende gelegen aende Hasselt aent Creijven alhier, aldaer tussen erffenissen oost Jan Michiel Meijnaerts, zuijt de voetpat, west de weduwe Gerit Adriaens, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, ende alle andere naebuerlijcke rechten, te onderhouden, als van outs, en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den achsten meij sestien hondert negentigh.

Cooppenningen et slagen 46 gulden, voldaen bij de vest.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832