Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1550-14-7941-27r

Cornelis zoon van wijlen Wouter Jan Wouters weduwnaar van Lijsbet dochter van wijlen Andries Henrick vanden Kieboom, uit kracht van zeker testament door Cornelis en Lijsbet zijn huisvrouw voors. eendrachtig gemaakt, wat wij schepenen hebben gezien en horen lezen, heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Cornelis zoon van wijlen Jan van Spaendonck, met afgaan en vertijen, een stuk land genaamd de Goerman, hem toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan het Creijenven tussen:
erfenis van Cornelis zoon van wijlen Jan van Spaendonck en Willem van Dijck een zijde
erfenis van dezelfde Cornelis van Spaendonck een einde
erfenis van Peter Wouter Vermee met zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk ander zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Gherit Hagaerts en van Jan Gherit Hermans ander einde,
samen met de weg, die van rechtswege bij het voors. stuk land hoort.
Hij heeft beloofd te waren en dit verkopen, opdragen, overgeven, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Cornelis koper voors. over het voors. stuk land moet laten wegen zeker erfenis toebehorende aan Peter Wouter Vermee met zijn kinderen gelegen aan een zijde van het voors. stuk land, zoveel als men van rechtswege daarover moet laten wegen, en ook sHeren schouwen van de waterlaat aan een einde van het voors. stuk land lopende te onderhouden naar oude gewoonte.

1550, september 26

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832