Menu

Documenten

Document R-1532-14-7924-48r

Gekomen zijn voor schepenen Daniel zoon van wijlen Jan van Boerden als momber en Jan zijn zoon, die hij gewonnen had bij Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aert van Riel ter ener zijde en Peter zoon van wijlen Wouter Vermee voor Arijaena dochter van wijlen Cornelis Aert van Riel ter andere zijde en ze hebben bij rade van sommige van hun vrienden onder hun tweeën een erfdeling gemaakt van de erfelijke goederen, die Jan en Arijaena voors ten deel gevallen waren tegen hun ooms en tantes, kinderen van wijlen Aert van Riel.
Zo zal Daniel voors als momber van Jan zijn zoon ten behoeve van zijn zoon hebben, houden en bezitten een stuk erf in weiland liggende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in de Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Jan van Ghierl een zijde
erfenis van Lijsbeth dochter van wijlen Wouter Vermee ander zijde
erfenis van Wouter Jan Wouters een einde
de gemeijne weg ander einde.
Nog een stuk erfenis gelegen in land genaamd de Eijckacker, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Hasselt Acker, aldaar tussen:
erfenis van Aert Veramelvoert een zijde
erfenis van Peter Gerit Jan Maes Gheenen ander zijde
erfenis van Daniel Jan Reijnen een einde
erfenis van Cornelis Jan Reijnen ander einde.
Nog een stuk beemd onbedeeld liggende in de beemd van Cornelis Daniels genaamd de Blooten Beempt, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Blootbeempden, de gehele beemd aldaar tussen:
erfenis van Pauwels Jan van Boerden met meer anderen een zijde
erfenis van Arijaen Martens ander zijde
de Hultensche Koeijweijen een einde
die Leije ander einde.
Hieruit te gelden:
aan Gerit Jan Wouters, 4½ lopen rogge erfpacht;
aan Jan Eelen Mutsaerts, ½ mud rogge erfpacht;
aan de Heer van Tilburg, een half vuerijser erfcijns.
Mocht op dit deel enige kommer komen in enige toekomende tijden, hier niet genoemd, dan zullen Daniel en Peter kinds-kinds etc.

Hiertegen zal Peter voors hebben, houden en erfelijk bezitten een stuk erfenis in land, weide en heide genaamd de Goerman, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd after dat Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Cornelis Wouter Jan Wouters een zijde
erfenis van Jan van Gierl en meer anderen ander zijde
erfenis van de weduwe van Gerit Hagaerts een einde
erfenis van wijlen Gerit Hermans ander einde.
Nog een stukje erfenis in weiland, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Sloprijt, aldaar tussen:
erfenis van Peter Wouter Vermee een zijde
erfenis van Lemmen Willem Lemmens ander zijde
erfenis van Jan Gerit Hermans, waar aan een einde een waterlaat loopt beide einden.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Schijve bij de Bedbuer, aldaar tussen:
erfenis van het Convent van Tongerlo aan de Bedbuer een zijde
erfenis van Arijaen Leijten ander zijde
erfenis van Willem Gast vanden Bosch beide einden.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors aan die Vlasstraet, aldaar tussen:
erfenis van de weduwe van Willem van Spaendonck een zijde
erfenis van Peter Gerit Smolders ander zijde
erfenis van Willem Arijaen Mutsaerts een einde
de Vlasstraet, waar een waterlaat tussendoor gaat ander einde.
En nog een beemd genaamd de Bloeck, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd dat Houtlaer, aldaar tussen:
erfenis van Denis Meijnaerts een zijde
erfenis van Peter Weijmers ander zijde
erfenis van Claeus die Wijse een einde
erfenis van de weduwe van Michiel Roelofs ander einde.
Hieruit te gelden:
aan de Heilige Geest van Tilburg een half mud rogge erfpacht;
aan Cornelis Theuns van Riel 4 lopen rogge erfpacht in de maat van Breda;
aan Engel Laureijs Huijben en haar kinderen 2 lopen rogge erfpacht;
aan de Heer van Tilburg 1½ stuiver en ½ oertstuiver erfcijns.

1532, februari 10

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832