Menu

Documenten

Document R-1559-14-7949-38v

Jan zoon van wijlen Michiel Gherit Jan Wouters legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Peter zoon van wijlen Michiel Gherit Jan Wouters, zijn broer, met afgaan en vertijen etc. de helft hem toebehorende in een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, in het geheel groot ongeveer twee lopensaet en elf roeden, gelegen in de parochie Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt, het gehele huis, hof met de grond en erfenis voors. gelegen aldaar tussen:
erfenis van Jan Gherit Hermans met zijn kinderen een zijde
een gemeenschappelijke gebuur akkerweg ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Peter Henrick Cornelis ander einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waarborgen zoals gebruikelijk) behalve dat Peter koper voors. uit het gehele huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende voors. moet gelden een half mud rogge erfpacht te betalen aan Anthonis Denijs Meijnaerts, terwijl Jan verkoper voors. verder beloofde dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en alle andere kommer en calangies, daar meer op komende, allemaal voor hem af te doen.
Datum de 17e januari, schepenen Meijnaerts en Berijs.

1559, januari 27

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832