Menu

Documenten

Document R-1511-14-7909-14v

Jan zoen wilner (wijlen) Willems van Spaendonck ende met hem Cornelis sijn zoen voer hem selve ende voer sijn bruers ende susters hebben gheloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Huijbrechten Huijb Betten zoen die men heijt Huijb Smitten thien lopen rogge jaerlics ende erffelics pachs allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwen dach Lichtmisse uit ende van eenen acker lands vi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten tCreijven tussen erffe IJken die weduwe Jan Mutsaers met hoeren kijnderen op deen sijde ende tussen erffe Em Eelkens op dander sijde streckende vande erffe Aleijt die weduwe Gherit Jan Maes Gheene met hoeren kijnderen totte ghemeijnde straten toe als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende allen commer ende calangien daer op comende aff te doen datum xxi februarij scabini Beerthen, Berijs.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832