Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1696-14-8184-71v

Jan Janssen de Beir, cedit aen Gijsbert Joost Geerits de Beir, een schuer met den gront van dien gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier groot ontrent een loopensaet oost den kooper in desen, suijt den vercooper, west den H: Geest alhier, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den twintichsten november sestien hondert sesennegentich.

Cooppen 180 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832