Menu

Documenten

Document R-1745-14-8193-198r

Bastiaan Jan de Beer als momboir, ende Cornelis Adriaan Mutsaers als toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Francis Claessen, daer moeder aff is Francina Jan Mutsaers, met consent ende decreet van heeren wethouderen alhier, in dato 2e october 1745 op heden vertoont, cedunt aan Leendert Dionijs van Tulder een parceel acker en weijlant groot drie L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt, beneffens het bosch van sijn Hoogheijt aan 't casteel, oost sijn Hoogheijt, zuijt Francis Brocken, west Johannes Coijen, en noort Hendrick Jan Mutsaers los en vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den acht en twintigsten october seventien hondert vijff en veertigh,

Cooppenn: en slagen 127:10:0 voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832