Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1532-14-7925-8v

Margriet weduwe van Elen Jan Sijmons, dochter van Hanrick Gerit Smolders heeft wettelijk en erfelijk overgegeven aan Sijmon zoon van wijlen Jan Sijmons als momber en Gerit Henrick Gerit Smolders als toeziener ten behoeve van Jan onmondige zoon van wijlen Elen en van Margriet voors, alle tocht en recht van tochtenwege, dat ze had en bezat in een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Jan Embert Eelkens een zijde
erfenis van Cornelis van Spaendonck ander zijde
erfenis van Jan Meeus een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog in een stuk land, groot ongeveer 2 lopensaet, gelegen als voor tussen:
erfenis van Daniel Jans een zijde
erfenis van Jan Embert Eelkens ander zijde
erfenis van Gherit Hanrick Beijkens een einde
erfenis van Vranck Gerit Lemmens ander einde.

Sijmon zoon van wijlen Jan Sijmons als momber en Gerit Hanrick Gerit Smolders als toeziener van Jan zoon van wijlen Elen Jan Sijmons, onmondige, die Elen verkregen had bij Margriet zijn huisvrouw, dochter van Hanrick zoon van wijlen Gerit Smolders, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Margriet weduwe van Jan Embert Eelkens een huis hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 2 lopensaet, en nog een stuk land ook groot ongeveer 2 lopensaet, gelegen als voor ut supra. Welk huis, hof en erfenis en stuk land Elen zoon van wijlen Jan Sijmons gekocht had van Jan zoon van wijlen Jan Sijmons en Jan zoon van wijlen Jan Sijmons was dit verstorven van Elen zijn vader.

Margriet weduwe van Jan Embert Eelkens heeft beloofd als een principaal schuldenares te betalen aan Margriet weduwe van Elen Jan Sijmons, haar te tochten, en aan Sijmon Jan Sijmons en Gerit Hanrick Gerit Smolders ten behoeve van Jan onmondige zoon van wijlen Elen en van Margriet, hem ten erve te blijven, een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge uit een huis, hof en erfenis groot ongeveer 2 lopensaet gelegen als voor en nog uit een stuk land groot ongeveer 2 lopensaet ut supra.

Staat te los met 25 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

1532, juni 21

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832