Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1553-14-7944-3r

Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht van Ghierl en Jan zijn zoon hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Michiel zoon van wijlen Gherit Jan Wouters, hem tot zijn recht van tochten en aan zijn wettige kinderen het erfrecht daarvan te blijven, met afgaan en vertijen, een stuk land hen samen toebehorende genaamd Deenkens Acker gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasseltsche Ackeren in alle grootte zoals dat gelegen is tussen:
erfenis van Michiel zoon van wijlen Gherit Jan Wouters met zijn kinderen een zijde
erfenis van Jan Jan Vet ander zijde
erfenis van Wouter Jan Wouters een einde
erfenis van Embrecht Jan Meeus ander einde.
zoals hij zeide.
Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en dit verkopen, overgeven, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen voor hem.

1553, april na pasen

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832