Menu

Documenten

Document R-1732-14-8191-53v

Nicolaes Janssen van Gils, cedit aen Cornelia van Ierssel wedue Jan van Riel een perseel ackerlandt groot een ende een halff loopensaat offte etc., gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer aent Creijven oost Cornelis vanden Broeck, zuijd Michiel Peter Geerits, west de gemeente, ende noord Jenneken Jan Creijvens, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den derden junij seventien hondert twee en dertigh,

Cooppenn: 50 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832