Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1541-14-7933-26r

Erfdeling tussen Claeus zoon wijlen Goijaert Claeus vanden Gheijn, Marten zoon van wijlen Anthonis Willem Zegers als man en momber van Marij dochter van wijlen Goijaert voors., en Goijaert zoon van wijlen Cornelis Goijaerts Claeus.
Zo zal Claeus voors. hebben:
een stuk land groot ca 3 lopensaet en 4 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt tussen:
erfenis van Jan van Ghierl de oude, waar een waterlaat tussen loopt een zijde
erfenis van Marten Anthonis voors., hier afgedeeld ander zijde
een gemeijn weggetje een einde
de Creijenvenschestraet ander einde.
Nog een stuk land groot ca 5 vierdevaetstraet en 3 roeden genaamd Deenkens Acker gelegen in die Hasseltsche Ackeren tussen:
erfenis van Goijaert Cornelis voors., hier afgedeeld een zijde
erfenis van Michiel Wouters ander zijde
erfenis van Wouter Jan Wouter Denijs een einde
erfenis van Cornelis Jan Reijnen ander einde.
Waaruit Claeus moet gelden, uit het eerste stuk 3 penning Hollands erfcijns aan de Heer van Tilburg. De schouwe van de waterlaat te onderhouden.
Hij zal de cijns en de schouw onderhouden, zodat de andere deelsluiden daarvan ontheven zijn.
Onder voorwaarden, mocht hier nog enige kommer, hier niet genoemd, op komen dan zullen andere meebetalen.

Hiertegen zal Marten voors. hebben:
een stuk land groot 1½ lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in de Hasselt tussen:
erfenis van Claeus Goijaert, hier afgedeeld een zijde
erfenis van Goijaert Cornelis Goijaert Claeus, ook hiertegen gedeeld ander zijde
erfenis van Jan Gherit Hermans een einde
De Creijenvenschestraet ander einde.
Nog een stukje land genaamd Deenkens Acker groot ca 1½ lopensaet en ½ vierdevaets gelegen in de parochie voors. in de Hasseltsche Ackeren tussen:
erfenis van Jan die Vet de jonge een zijde
erfenis van Goijaert Cornelis Goijaert Claeus, hier af gedeeld ander zijde
erfenis van Peter Jan Meeus een einde
erfenis van Wouter Jan Wouter Denijs ander einde.
Waaruit Marten moet betalen 1½ penning Hollands erfcijns aan de Heer van Tilburg.
Onder voorwaarden als voor.

Hiertegen zal Goijaert zoon van wijlen Cornelis Goijaert Claeus voors. hebben een stuk land geroot ca 1½ lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt tussen:
erfenis van Thonis Willem zegers, hiertegen gedeeld een zijde
erfenis van Jan Sijmons ander zijde
erfenis van Jan Gherit Hermans een einde
de Creijenvenschestraet ander einde.
Nog een stuk land genaamd Deenkens Acker gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Hasseltsche Ackeren tussen:
erfenis van Marten Thonis voors., hier afgedeeld een zijde
erfenis van Claeus Goijaerts voors., ook hier afgedeeld ander zijde
erfenis van Wouter Jan Wouter Denijs een einde
erfenis van Peter Jan Meeus ander einde
Hieruit te gelden de helft van 1½ penning Hollands erfcijns aan de Heer van Tilburg.
Met voorwaarden als voor.

1541, november

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832