Menu

Documenten

Document R-1746-14-8194-15r

Wouter van Erven cedit aan Jennemaria weduwe wijlen Jan Laurijs Swagemakers een perceel ackerlant groot een en een half lopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt, aldaar oost de straet, zuijt de cooppersse, west de kinderen Peter Beris, en noort de kinderen Jan van Oerle, los ende vrij uijtgenomen wegen stegen schouwen waterlaten ende alle andre nabuerlijke regten te onderhouden als van outs ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den acht en twintigsten october seventien hondert ses en veertig.

Cooppenn: 200 gulden voldaen.




Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832