Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1533-14-7925-34v

Herman zoon van wijlen Gerit Herman Heijsten heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Jan Leijten een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden van 20 stuivers per stuk uit en van een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Huijbert Jan Leijten een zijde
erfenis van Cornelis Gerit Heijsten ander zijde
erfenis van Gerit van Ethen een einde
de gemeijn straat ander einde.

1533, Januari 28

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832