Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1714-14-8187-255v

Daniel Jan Janssen den Ouden als in houwelijck hebbende Jenneken Goijaert Verbunt, cedit aen Hendrick Gijsbers vande Loo, een gerechte derde part gemeen ende onbedeelt in een parceel weijde groot int geheel drie loopensaten offte etc., gelegen onder deese parochie van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, aldaer tussen erffenisse oost Cornelis Adam Beijkens, zuijd de straet, west de gemeente, ende noord de straet, los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, den vercooper reserveert nog een jaer te moge turven?, actum den seven en twintigsten junij seventhien hondert veerthien.

Cooppenn: 15 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832