Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1533-14-7926-6r

Bastiaen Jan Eelen Mutsaerts heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Elen Jan Elen Mutsaerts een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Ariaen Michiel Roelofs een zijde en een einde
de gemeijn straat ander zijde en ander einde.
Elen koper moet hieruit betalen aan de Persoonschap van Tilburg 1½ lopen rogge erfpacht en aan Gerit Zuetens 5½ karolus gulden erfcijns te los staande met 100 karolus gulden.

1533, augustus 26

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832