Menu

Documenten

Document R-1521-14-7917-82v

Cornelis soen wilner (wijlen) Peeter sBeren heeft geloeft als een principael sculder hem te gheven te gelden ende te betalen Embrecht Claes van Aerl vierdalven Rijnsgulden min eenen stuijver jaerliken ende erffeliken renthen erffelijck ende alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Lieve Vrouw dach Lichtmisse uit ende van een huijs hoff met sijn gronde ende toebehorten ende erffe daer aen liggende en daer toe behorende tsamen drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrepen ghelegen inde parochie van Tilborch aen die Hasselt tussen erffe Lijsbet die weduwe Peeter Nouwen cum pueris (met haar kinderen) deen sijde en voerts ront om aen die ghemeijne straet aen liggende Item noch uit ende van eenen stuck lants vier lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrepende gheheijten den Truijen acker inde parochie voirs gelegen in Sterts Hoeve tussen erffe Jans van Ghijerl deen sijde ende tussen erffe Meeus Peeter Meeus dander sijde streckende vande strate gheijten die Langstraet totter erffe Henrick Cornelis Appels ut dicebat, et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide, en hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk) ende die onderpanden ende alle commer aff te doen datum achtsten februarij anno xxi scabini Beris ende Vet.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832