Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1554-14-7944-37v

Cornelis zoon van wijlen Gherit Hermans 1(egi)ti(me) et he(reditari)e vendidit en superavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Herman zoon van Jan Gherit Hermans met afgaan en vertijen een stuk land hem toebehorende groot ca 3½ lopensaet en 16 voet gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aan die Cleijn Hasselt tussen:
erfenis van Daniel Gherit Hermans een zijde en einde
erfenis van Jan Gherit Hermans met zijn kinderen ander zijde
die gemeijn straat een einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. behalve dat Herman koper voors. moet onderhouden de voetpad naast dat stuk land lopende en een gemeijne gebuur zo aan het ene einde lopende te onderhouden volgens oude gewoonte.

1554, januari 31

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832