Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1543-14-7935-16v

Peter zoon van wijlen Huijbrecht Smitten, weduwnaar van Lijsbet dochter van wijlen Willem Stevens heeft overgedragen aan zijn wettige kinderen, bij name van Jan, Jaspaer en Willem, gebroeders, en Marike hun zuster, en Jan zoon van wijlen Peter Zwijsen als man van Jenneke, hun zwager, tot hun behoef en ten behoeve van Baetke, onmondige dochter van Peter en wijlen Lijsbet, zijn vrouw in alle erfelijke goederen, pachten en cijnsen, hoe die mogen zijn en waar ook gelegen of geheven, behalve een stuk beemd gelegen in Tilburg in het Houtlaer en ook behalve een jaarlijkse ern erfelijke cijns van 12 karolus gulden, die men jaarlijks heft op Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghestel en zijn gronden, te los met 200 karolus gulden.

1543, october 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832