Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1708-14-8186-192v

Adriaen vanden Kieboom, in huwelijck hebbende, Maria Gerrit Smolders, cedit aen Lambert Janssen van Riel, een parceel weijlant groot twee ende een halff loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aent Creijven onder de Hasselt alhier, oost de gemeene straet, suijt Adriaen van Amelsvoirt, west Antonij van Gils, ende noort Jan Janssen de Jongh, los ende vrij uijtgenomen eenen gulden tien stuijvers s'jaers, aenden H: Geest Armen alhier, item nogh een parceeltien ackerlant, groot een ende een halff loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost Niclaes Matthijs Maes, suijt Jan Janssen de Jongh, west Jan Adriaen Mattheussen, ende noort Corstiaen van Eeten, los ende vrij, uijtgenomen wege, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den negentienden maert.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832