Menu

Documenten

Document R-1505-14-7902-4r

Willem soen wilner (wijlen) Aert Goijaerts heeft gheloeft als een principael sculder op hem ende sijn goeden hebbende ende vercrijgende Elizabet weduwe Denis Frans dat hij los ende vrij sal hebben ende besitten sijn gedeelt in een huijs hoff metten toebehoerte daer wilner (wijlen) Goijaert Aert Goijaerts in bestorven was ghelegen bij die Steene Camer neve erffe Anthonis Frans ende heeft gheloeft daer nimmermeer op te sprecken met eghene recht gheestlick noch werlick date xxvi september scabini Beren, Bont.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832