Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1622-14-7996-68r

Cornelis sone wijlen Jan Antonis Jan Adriaen Smolders: een stuxsken saijlants een lopensaet off daer omtrent begrijpende nochtans alsoo grood etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijte achter de Hasselt? aldaer tusschen erffenisse Jan Peterssoon de Wijze met sijn kijnderen deen zijde ende tusschen erffenisse de gemeijnte van Tilborch dander zijde streckende van den erffenisse Hendrick Jan ... totter erffenisse convent van Tongerloo ut dicebat legitime Jannen sone Hendrick Gerit Smolders met affgaen etc. warandiam etc. ende dit verkopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen des heeren schauwe vande polder te onderhouden naer oude gewoonte, dach et scabini ut supra (iij novembris 1622).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832