Menu

Documenten

Document R-1741-14-8192-210r

Compareerde voor etc. Tresia Leemans wed. wijlen Justinus Heerders, dewelcke verclaarde te desisteeren van t regt van togt ten behoeve van haare kinderen, haar competeerende op de goederen die sij met haren overleden man geweest te besitten plagt sonder daar op eenig regt te reserveeren, maar daar aan renuntieerende in gerequireerde forma, actum den acht en twintigsten januarij seventien hondert een en veertig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832