Menu

Documenten

Document R-1544-14-7936-17r

Gekomen zijn voor schepenen Jan zoon van Cornelis Peter Mutsaerts ter ener en Peter zoon van wijlen Anthonis van Boerden ter andere zijde en hebben een erfruil gedaan van de hierna volgende erfenissen:
Zo zal Jan voors. hebben een huis, hof, schuur, schaapskooi en erf daaraan liggende, gelegen te Tilburg in dat Creijenven tussen:
Gherit Reijnen een zijde
Jan Cornelis Peter Mutsaerts ander zijde
Cornelis Lambrecht Willems en Peter Gherit Jan Maes Gheenen een einde
Gherit Reijnen voors. en de gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe een stuk erf genaamd dat Leeghbroeck, gelegen als voor tussen:
Peter Jan Reijnen een zijde
de gemeijnt van Tilburg ander zijde
Peter Jan Reijnen en de gemeijnt een einde
Peter Anthonis van Boerden ander einde.
Hieruit te gelden:
½ mud rogge erfpacht aan Ariaen Ariaen Zomers.
½ mud rogge erfpacht aan Gherit Reijnen.
1/3 deel in 1 mud rogge erfpacht aan Jan Coerkens in den Bosch, daar te leveren in Bossche maat.
30 stuiver erfcijns aan Stan Huijberts in den Bosch, te los met 50 karolus gulden.
De gemeijne voetpad te onderhouden naar oude gewoonte.
Te wegen een stuk land toebehorende aan Laureijs wed. van Jan Sijmons en aan 2 stukken land toebehorende aan Cornelis Peter Mutsaerts voornoemd.

Hiertegen zal Peter zoon van wijlen Anthonis van Boerden hebben een stuk land land gelegen te Tilburg in dat Creijenven tussen:
Peter voors. een zijde
Jan voors. ander zijde
Cornelis Lambrecht Willems een einde
de gemeijn straat ander einde.
goedwillende wereldlijke kinderen en niet op de geestelijke, want die mogen niet erven zoals staat.

1544, november 25

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832