Menu

Documenten

Document R-1705-14-8186-32r

Jan Jan Deckers, cedit aen Adriaen Antonis de Jongh een parceeltien ackerlants, groot een ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aent Kraeijven onder de Hasselt alhier, oost ende west den kooper in desen, suijt Cornelis Adriaen Creijers, ende, noort de onmondige kinderen wijlen Adriaen Antonis den ouden, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc. gelovende etc. allen kommer etc., actum den achsten augustij,

Cooppen 137 gulden 10 stuijvers voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832