Menu

Documenten

Document R-1677-14-8020-48v

Jan Jan Willem Adriaen Willems, heeft vercocht ende mitsdesen wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Jan Gerit Peter Cocken een parcheel ackerlant groot tachentich roeden off daer ontrent begrijpende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse oist de gemeijne straet, west de wed. Jan Goijaert Janssen, suijt Joost Goijaert Janssen, noort den cooper in desen, los ende vrij, uitgenomen te wegen, stegen ende te onderhouden alle andere naerbuerlijcke rechten als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum et scabini ut (2 januarij 1677, scabini Versteech et Keijsers),

Cooppenningen 330 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832