Menu

Documenten

Document R-1699-14-8184-259v

Jan Joost Heerdens cedit, aen Peeter Goijaert Heerden, een parceel ackerlants, groot twee loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, komende oost de straet, suijt Jan Goijaert Jan Anthonissen, west Denijs van Beurden, ende noort de gemeente, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den achtentwintichsten dito (october 1699).

Cooppen 150 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832