Menu

Documenten

Document R-1590-14-7982-9v

Jan soone Jan Cornelissoon de Beir een stuck saijlants hem toebehoorende drije lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Goijaert Laureijs Goijaerts deen zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen wijlen Adriaen Lenaert Mudsaerts dander zijde ende oijck deen eijnde hodende metten anderen eijnde aende gemeijne strate aldaer ut dicebat legittime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijk etc.) Anthonissen soone wijlen Cornelis Cornelis Wouters met affgaen etc. warandiam ende dit vercopen etc. ende alle commer oft calangie daerop comende altemael etc. vuijtgenomen dat die voirs. Anthonis hier vuijt sal gelden v .. tsiaers gewinchijns aenden heere van Tilborch te betalen ende noch drije stuijvers tsiaers oijck gewin of grondtchijns aenden erffgenamen Lucas van Amerzoijen te betaelen, datum iii april 1590 scabini Soffaers et Brock.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832